Viden om...

Betingelse for sundhedsabonnement

Betingelse for sundhedsabonnement

Betingelse for sundhedsabonnement

Betingelse for sundhedsabonnement

1. Indhold 
Sundhedspakken er en løbende abonnementsordning, der indeholder en samling af udvalgte ydelser til din hund. Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse, dog senest 14 dage efter aftalens. Der er tale om sundhedsforebyggende ydelser og ydelser med henblik på at diagnosticere lidelser så tidligt som muligt, så der kan sættes ind med rettidig behandling.

Udgifterne til behandling af lidelser, som afdækkes under sundhedsundersøgelser, er ikke dækket af abonnementet. Har du tegnet en sygeforsikring, kan der muligvis være dækning via denne. I disse tilfælde bør du kontakte dit forsikringsselskab for nærmere afklaring.

2. Fortrydelsesret
Indgåelse, evt. modtaget ydelser afregnes til normal pris. Send os blot en mail på dyrlaege@guldborgsund-dyrehospital.dk, når du har modtaget en bekræftelse på mail fra Guldborgsund Dyrehospital, vil abonnementet betragtes som værende opsagt fra den dato der angives i mailen.

3. Ophør af abonnementet
Du binder dig til abonnementet i 6 måneder og det kan opsiges med 1 måneds varsel, senest den sidst hverdag i en måned. Dette gælder ved hver gentegnelse. Skifter din hund ejer eller dør den, kan abonnementet naturligvis opsiges med det samme, evt. modtaget ydelser vil da blive opgjort i forhold til det indbetalte.

Ønsker du at opsige aftalen, skal du enten sende os en mail på: dyrlaege@guldborgsund dyrehospital.dk eller ved at møde personligt op på dyrehospitalet. Abonnementet er først opsagt, når det er bekræftet af os, enten personligt eller pr. mail. Guldborgsund Dyrehospital kan opsige din abonnementsordning med 3 måneders varsel ved udløbet af en måned.

4. Ændringer og justering af priser og vilkår
Der kan ske ændringer af priser, vilkår og indhold, men dette vil altid blive varslet i god tid pr. mail, brev eller via e-Boks.

5. Adresse ændring, ændring af konto eller bank, ejerskifte eller død
Du er forpligtet til straks at oplyse os om ændring af adresse, mail, ejerskifte eller hundens død. Ændringer meddeles nemmest ved at sende os en mail til dyrlaege@guldborgsund-dyrehospital.dk

6. Betaling
Betaling for abonnement finder sted i den periode, du har valgt i forbindelse med aftalens indgåelse. Første betaling finder sted til den 1. i kommende eller næste måned, afhængig af dato for indmeldelse, og trækkes via betalingsservice på den angivne konto. Det er en forudsætning for abonnementet, at betalingen tilmeldes betalingsservice. Såfremt der må rykkes for manglende betaling, vil der blive pålagt rykkergebyr.

Guldborgsund Dyrehospital samarbejder med Dyreforsikring Danmark, som varetager administrationen af betalingerne, og er ansvarlige for korrekt behandling af dine personoplysninger. Dine oplysninger bruges alene i overensstemmelse med de godkendelser, som du aktivt har givet os og vil altid være i henhold til den gældende lovgivning på området.

7. Bemærk venligts
Sundhedsplanen er udelukkende gældende på denne klinik, og i ordinær åbningstid.
Anæstesi er ikke inkluderet i negleklip.
Abonnementet kan ikke kombineres med andre rabatter.

Få mere at vide
Har du spørgsmål?

Hos Guldborgsund Dyrehospital er vi altid glade for at kunne hjælpe. Såfremt du har spørgsmål, eller vil vide mere omkring vores dyrebehandlinger, er vi ikke længere væk end en opringning. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan hjælpe dig med.