Viden om...

CT-scanning

CT-scanning

På Guldborgsund Dyrehospital kan vi med vores CT-scanner fremstille tredimensionelle billeder af alle hundens/kattens organer. Organet kan derefter undersøges som om vi stod med det i hånden. Vi kan vende og dreje det virtuelle organ.

Ved CT-undersøgelsen af hunden eller katten kan vi samtidigt lave virtuelle vævsundersøgelser af alle dele af organet.(Hounsfield teknologi). På den måde kan vi præcist klarlægge årsagen til sygdommen og straks iværksætte den rette behandling på grundlag af CT scanningen af hunden/katten.

På denne side kan du læse om hvordan en CT-scanner virker og du kan se eksempler på hvilke muligheder den giver os for grundig CT-undersøgelse af dit dyr.

CT-scanning.
CT scanning af hund og kat bruges stadig i stigende grad. En CT scanner er egentlig et avanceret røntgen anlæg. Et traditionelt røntgen anlæg består af ét fastsiddende røntgenrør. En CT-scanner består af mange røntgenrør, der i en cirkel, bevæger sig hele vejen rundt om dyret, mens dyret langsomt føres igennem CT-scanneren på et bevægeligt leje. På denne måde kan der tages billeder fra alle vinkler. I forløbet tages der mange billeder i sekundet som sammenholdes af en kraftig computer.

En CT scanning af en hund/kat består typisk af 500 billeder som computeren kan kombinere. Når disse 500 billeder indbyrdes kombineres giver dette mere end 1 million kombinationsmuligheder.

Her følger et par eksempler på CT-scanningens anvendelsesmuligheder:

Undersøgelse af nyre:
Herunder ses en CT-fremstilling af nyrerne på en hund hvor alle andre organer er fjernet med et digitalt filter:

Teknikken i en CT-scanner er stor og kompliceret. Her ses mekanikken i en CT-scanner hvor afskærmningen er fjernet under et service besøg. Kameradelen roterer med stor fart omkring patienten.

Under daglig drift mærker hunden og personalet intet til de store kræfter som slippes løs. CT-scanneren på Guldborgsund Dyrehospital har været til stor nytte fra første dag vi fik den.

Her er en beskrivelse af nogle af de patienter som CT-scanneren blev brugt på i den første uge.

Patient 1
En 5 mdr. gammel schæfer kom til vores dyrehospital med vedvarende smerter i højre side af hovedet. Mundhule, ører og øjen-region bliv grundigt undersøgt uden resultat. Ligeledes gav konventionel røntgen ikke yderligere afklaring.

Hunden blev CT-scannet. Det tog scanneren 90 sekunder at scanne hoved og hals. Dette resulterede i 276 billeder som vi efterfølgende kunne arbejde med i forskellige visnings-modes.

Første mode vi valgte, viser nedenstående fremstilling:

Som det ses er alt væv fjernet virtuelt, således at den rene knogle kan iagttages.
Der fandtes ingen knogle forandringer.

Næste mode vi valgte ses herunder:

Læg mærke til hullet til venstre. Der er tale om en betændelses ansamling og en svulst i hundens indre højre øre.
Det samme kan fremstilles i denne lille film:

Filmen består af 22 billeder som hver viser ½ mm store tværsnit af området.
Og her samme område i et andet snit:

Efterfølgende kunne vi operere og tappe betændelse ud af øret.

Patient 2
En 5 år gammel blandingshund kom til vores dyrehospital med stærke smerter i skulderregionen.

Konventionel røntgen af hunden gav ingen afklaring på problemet. CT-scanningen af hundens skulderregion resulterede i 281 billeder. I første mode fjernede vi digitalt alt bløddels væv i skulderregionen.

Dette billede var pænt at se på men det gav ikke afklaring.

I næste mode kiggede vi på et tværsnit af hundens hals.

Her ses en discusprolaps lige foran hjertet. Patienten er behandlet medicinsk og fungerer fint.

Med CT scanning af hund og kat kan hvert enkelt organ undersøges.
Nedenstående er et eksempel på en virtuel tarmundersøgelse. Filmen er et resultat af en CT-optagelse af en hunds mave.

Computeren kan ud fra de optagne billeder fremstille en virtuel tarmundersøgelse, som viser tarmens inderside som den ville tage sig ud hvis vi rent fysisk kiggede på tarmvæggen.

Tarmene kan også fremvises i et andet mode:

Her bladrer vi igennem bugens forskellige lag, og undervejs ser vi nyrerne. Læg mærke til at vi kan ses de enkelte strukturer i nyrerne, ligesom vi kan se både blodkar og urinlederne som går ned til blæren. Det er strukturer som vi aldrig ville kunne se med konventionel røntgen.

For mere info kontakt:

Guldborgsund Dyrehospital, tlf: 54435443