Viden om...

Vaccination af hund

Vaccination af hund

En hundevaccine består af en opløsning af virus og/eller bakterier, som under vaccinefremstillingen er blevet inaktiveret. Ved indgift i dyret opnår man den effekt, at dyrets immunsystem danner antistoffer mod de mikroorganismer (sygdomme), som findes i vaccinen. De mest relevante sygdomme at vaccinere hunde imod er:

Hundesyge & smitsom leverbetændelse: Disse dødelige sygdomme er heldigvis ekstremt sjældent forekommende på Lolland-Falster. Dette skyldes formentlig, at alle hunde i dag er vaccineret mod dem. Denne vaccine holder effekt i 3 år.

Parvo virus hos hund.
Denne virus giver blodig diarre hos hunde. Vi ser den jævnligt på vores dyrehospital i Nykøbing F. Sygdommen kan i værste tilfælde medføre hundens død. Som dyrlæge i Nykøbing F. har jeg aldrig set parvo sygdom hos hunde, som var vaccineret indenfor det sidste år, men har flere gange set parvosyge hunde, som var vaccineret for mere end to år siden.

Leptospirose hos hunde:
Denne mikroorganisme overføres af mus og rotter. Den ses jævnligt på Lolland-Falster. Dette er en livstruende sygdom, som også kan overføres til mennesker. Vaccinens effekt holder et år. Hunde, som kommer steder, hvor der kan være mus og rotter, som f.eks. ved havnen i Nykøbing F. bør vaccineres mod Leptospirose en gang om året.

Kennelhoste:
Denne sygdom er meget smitsom, men sjældent dødelig. Den spredes ofte, hvor mange hunde er samlet, heraf navnet. Hunde, som er vaccineret, kan godt smittes med sygdommen, men kommer hurtigere over den. Vaccinen holder 1 år. Det anbefales at vaccinere mod kennelhoste årligt, især hvis hunden jævnligt kommer ud blandt andre hunde, f.eks. i hundepension, til hundetræning mm.

På Dyrehospitalet i Nykøbing F. bruger vi rutinemæssigt en kombinationsvaccine, som beskytter mod alle de ovennævnte sygdomme.

I praksis betyder dette, at vi reelt overvaccinerer mod både hundesyge og smitsom leverbetændelse. Ideelt set ville det være mere relevant at have en vaccine mod leptospirose og kennelhoste til den årlige vaccination, en anden vaccine mod parvovirus til anvendelse hvert 2. år og endelig en tredje kombinationsvaccine til anvendelse hvert tredje år. Hvorfor vælger man så en kombinationsvaccine med overvaccination af visse sygdomme til følge? Det gør man fordi: Der er store fordele ved indkøbe mange af én slags vaccine, i dette tilfælde kombinationsvaccinen. Stort indkøb medfører ofte en bedre pris på vaccinen, hvilket gør vaccinationen billigere for hundeejeren. Det er ikke farligt for en hund at blive overvaccineret mod nogle af vaccinens komponenter. Personligt har jeg i mine 35 år som dyrlæge på Lolland-Falster indgivet mere end 100.000 vaccinedoser. Jeg har aldrig set nogen dyr tage skade af det.

Det er ikke i orden, hvis en dyrlæge bare råder til at vaccinere mod alle kendte sygdomme uden at tage individuel stilling, dette gælder både hunde og katte. F.eks. vil det ikke være fagligt korrekt at anbefale vaccination mod den flåtborne infektion Borreliose til en hund, som bor midt i Nykøbing By og kun luftes i byparken. Dette fordi sandsynligheden for flåtsmitte i byparken er minimal. Omvendt vil Borrelia vaccination være yderst relevant for en hund, som færdes i skove og højt græs. Borrelia vaccincen er en vaccine der skal gives særskilt og holder i et år.

At købe en vaccination kan sammenlignes med at tegne en brandforsikring på sin ejendom. Begge er produkter, man håber aldrig at få brug for. Hvis man lever et helt liv uden at ens hus brænder, har udgifterne til brandforsikring været overflødige, men risikoen havde været for stor at løbe. På sammen måde kan man sige om en antistofbeskyttelse mod Leptospirose. Hvis hunden aldrig kommer i nærheden af mus og rotter, så har udgifterne til vaccinen været unødige.

Der er ingen tvivl om, at når alvorlige sygdomme er blevet sjældne i dag, så hænger det sammen med, at vi i mange år fast har vaccineret vores hundebestand. Jeg sidder med en dagbogsnote fra mine tidlige år som dyrlæge. Noten er skrevet mandag den 12. november 1984, på Nørre Alslev Dyreklinik. I noten står: ” Kambas 2 containere.” Noten blev skrevet under det første udbrud af Parvovirus. Dengang var ingen hunde vaccineret mod Parvovirus. De inficerede hunde døde af blodig diarre på en nat. De fleste af hundene døde mellem hænderne på os. Dengang blev døde hunde leveret til sæbekogeriet Kambas. I dag har man en mere ceviliseret kremeringsmetode. Noten om en ekstra container var en påmindelse om, at vi på dyreklinikken havde fyldt en 600 liters container med døde hunde på én dag. Dagen efter skulle vi bruge to. Nu 30 år efter har man åbenbart glemt, hvor ubehagelige disse epidemier var. Vores gode sundhedstilstand i blandt hundene skyldes jo netop, at bestanden holdes vaccineret.

Det er dyrlægens pligt at oplyse hunde- og katteejeren om, hvilke smitsomme sygdomme som den givne hund eller kat kan udsættes for. Det må derefter være dyreejerens ansvar at vælge eller fravælge de enkelte vaccinationer, alt efter hvilken risiko man af hensyn til sin økonomi er villig til at løbe.

Skrevet af Dyrlæge Steve Taarnhøj Guldborgsund Dyrehospital – Nykøbing F.

Husk at når du har et sundheds abonnement er vaccinen inkluderet.